Se alla

Arbetsmarknad

Företag skapar tillsammans med en väl fungerande offentlig sektor de resurser och den arbetsmarknad som invånarna behöver för att få en god service, känna trygghet, få utbildning och hitta arbeten. Det ska vara lätt att driva företag i kommunen.

En fungerande bostadsmarknad med goda kommunikationer är en förutsättning för att attrahera internationella företag till Linköping och för att få dem som har gått ut högskolan att stanna kvar i kommunen.

Många verksamheter behöver kommunala tillstånd för sin verksamhet. Tillståndsprövningen ska vara enkel och obyråkratisk. Tiden för att få bygglov ska kortas. Det ska inrättas en samlad ingång, en enda kontaktpunkt, för företag som söker kontakt med staden. Företag som söker kontakt med kommunen ska med kommunala lotsar kunna få hjälp att hitta rätt.

Ett första arbete är viktigt för alla, men inte så lätt att få för den som saknar gymnasieutbildning, kommer från ett annat land eller har en funktionsnedsättning. Kommunen ska hjälpa dem, både unga och andra, att genom ett ferieejobb få en första referens.

I vårt Linköping vill vi:

  • upphandla med sociala hänsyn. Det ska ingå att erbjuda sysselsättning till personer som behöver extra hjälp att komma in på arbetsmarknaden i form av anställning, praktik, utbildning, rehabilitering, med mera,
  • se fler enkla jobb,
  • att alla som har försörjningsstöd ska ingå i heltidsaktivering med målsättningen att bli självförsörjande,
  • att kommunen inte ska konkurrera med privata företag,
  • utreda möjligheten att hyra in sig ett Open workspace i en annan kommun för att underlätta distansarbete för kommunens medarbetare,
  • hjälpa fler arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden genom riktade insatser, som välfärdsjobb,
  • anställa fler personer med funktionsnedsättning i kommunal verksamhet och verka som föregångare.