Se alla

STOPPA NEDLÄGGNINGEN AV FÖRSKOLOR OCH GRUNDSKOLOR I LINKÖPING!

Torsdag 16 mars 2023

Nyligen kom besked från Socialdemokraterna och Moderaterna att man ska lägga ner flertalet förskolor och grundskolor i Linköping. Detta som en konsekvens av att S+M styret har underfinansierat skolan i sin budget och värre väntas det bli nästa år om styret inte börjar skjuta till pengarna som behövs till förskolan och grundskolan.

Under en längre tid har personalen inom förskolan och grundskolan i Linköping flaggat för att de har för hög arbetsbelastning och dålig arbetsmiljö. Orsaker till detta är bland annat att det saknas tillräckligt med personal för att hinna ta hand om alla barn och elever samt att den administrativa bördan är för hög. Till skillnad från S+M styret har Liberalerna i Linköping lyssnat på personalen ute i verksamheterna och vi hade flera satsningar på utbildningsområdet i vår budget.

Det som nu sker i Linköping är att de dolda sparkraven från S+M styret kommer börja ställa orimliga krav på personalen och verksamheterna. Liberalerna ser en stor risk med styrets ambition om att lokaleffektivisera både vad gäller barnens och elevernas studiemiljö och lärarnas arbetsmiljö. Det som blir en effekt av denna strategi är att man fyller på med ännu fler barn och elever än vad som är lämpligt på övriga förskolor och grundskolor. Dessutom har man skyndat på nedläggningarna och dialogen med föräldrar och vårdnadshavare har inte varit vad man kan förvänta sig.

– Med tanke på Socialdemokraternas tidigare retorik och höga svansföring gällande satsningar på förskolan och grundskolan är det mycket anmärkningsvärt, var det enbart valfläsk? Liberalerna har lagt pengar på förskolan, just för att vi ser behoven av mer tid för varje barn i förskolan och att Linköping ska kunna erbjuda barn en trygg omsorg som är viktigt för att stimulera barns utveckling. Utifrån behoven ser vi också hellre många små förskolor i Linköping, än få stora. Det här hade kunnat skötas så mycket bättre och det är nog tyvärr inte den sista nedläggningen av en förskola och skola vi ser av S+M styret den här mandatperioden, säger Åsa Wennergren (L), gruppledare.