Se alla

Ett hållbart Linköping

En liberal miljöpolitik vilar på uppfattningen att vi har rätt att bruka och utveckla jordens resurser, men inte förbruka och utarma. Den tar tillvara kraften i människors uppfinningsrikedom och tron på miljövänlig teknik och vetenskap. Ett hållbart samhälle kräver också att vi alla tar ansvar för vår livsstil. Miljöförstöring och klimathot påverkar förutsättningarna för allt liv på jorden och stannar inte vid Linköpings gränser eller vid nationsgränsen. Globala problem måste få globala lösningar men vi kan göra mycket på lokal nivå.

 

 

 

Liberalerna tror på människans förmåga att lösa problem. Vetenskap, teknikutveckling och tillväxt ger utvecklingskraft och lösningar på dagens miljö- och klimatproblem. Digitaliseringen och delningsekonomin banar väg för nya konsumtionsmönster och beteenden. Marknadsekonomin, inte politiker eller förbudspolitik, driver fram smarta hållbara lösningar. Politikens roll är att ge marknaden långsiktiga spelregler och incitament.

 

I vårt Linköping vill vi:

 • minska utsläppen av växthusgaser,
 • att halten av luftföroreningar ska ligga under gränsvärdena för miljö och hälsa,
 • minska riskerna för översvämningar,
 • plantera fler träd i stadsmiljön, gröna väggar och tak,
 • se en kraftig utbyggnad av antalet laddstolpar,
 • att utbyggnad av solceller ska ske på kommunala byggnader där det är möjligt i stället för på odlingsbar åkermark,
 • värna Linköpings värdefulla åkermark,
 • öka takten i arbetet med att nå Linköping koldioxidneutralt 2025,
 • installera artificiella träd som suger upp föroreningar runtom i staden,
 • utveckla arbetet med koldioxidlagring,
 • utöka återvinningscentralernas öppettider.