Se alla

Ett näringsliv och företagande med fokus på framtiden

Linköping har ett väl utvecklat näringsliv både i ett svenskt och i ett internationellt perspektiv. Det finns en lokalt livskraftig företagssektor och globalt verkande, högteknologiska företag som har Linköping som bas men världen som arbetsfält. I Linköping kan företagen – nystartade såväl som etablerade – utnyttja den kunskap och innovationskraft som universitetsmiljön och forskningen erbjuder. Det ger Linköpings kommun en unik konkurrensfördel.

Liberalerna vill att det ska vara attraktivt, enkelt, givande och lönsamt att driva företag i Linköping. För oss liberaler är företagandet ett sätt för individens möjlighet att själv ta makt över sina drömmar såväl som en förutsättning för att vi gemensamt ska ha resurser för att utveckla ett hållbart samhälle. Det är tack vare entreprenörers driv och vilja att starta företag och få dem att växa som nya jobb kan skapas. Vi är övertygade om att liberal näringslivspolitik är vad Linköping behöver, både i dag och i framtiden.

Varje år genomför Linköpings kommun ett stort antal offentliga upphandlingar i syfte att använda skattepengarna effektivt samtidigt som bästa möjliga kvalitet uppnås. Utformningen av förfrågningsunderlag och de krav som ställs på företagen kan dock vara sådana att de stänger ute små företag. Liberalerna vill att kommunen aktivt arbetar för att möjliggöra för fler företag att lämna anbud.

I vårt Linköping vill vi:

 • främja synen runt privat företagande och företagare,
 • göra det enklare att starta, driva och utveckla företag genom
 • förenklad offentlig upphandling och gratis stöd och råd till företagare om hur de lämnar anbud,
 • satsa på, prova-på-jobb och språkutbildnings-jobb i våra utsatta områden
 • arbeta för att alltid ha minst två anbud på upphandling över 100 000 kronor,
 • arbeta i samverkan med externa aktörer för att stödja nyföretagande samt utveckling av små och medelstora företag,
 • stödja omställningen till smart kommun genom att tillvarata digitaliseringens och automatiseringens möjligheter,
 • vidareutveckla våra företagsklusters (Mjärdevi, Vreta kluster, Ebbepark och Cavok) inre verksamhet och deras omvandling till stadsdelsområden med bostäder, skola och barnomsorg,
 • genom att verka för företagande i utsatta områden skapa förutsättningar för att förbättra integrationen,
 • starta nyföretagarskola i utsatta områden,
 • tillse att kommunens beslut i relevanta frågor innehåller en analys om hur det påverkar näringslivet,
 • att det vara lätt att komma i kontakt med tjänstepersoner på kommunens förvaltningar,
 • utvecklas arbetet med att förhindra kriminella att bedriva olaglig verksamhet i kommunen, ”Lokal Operativ Samverkan” är ett bra exempel på hur vi ska arbeta,
 • samplanera årets tillsynsaktiviteter för att minska antalet besök hos företagen,
 • förbättra företagsklimatet genom bra service och bemötande.