Se alla

Kommunikationer

Ska Linköping kunna växa hållbart måste vi ha en fungerande infrastruktur. Det ska vara lätt att ta sig runt i staden. Oavsett trafikslag. Vi vill se en fossilfri fordonsflotta inom kommunen och kollektivtrafiken, utbyggd laddinfrastruktur för elbilar och fler tillgängliga och tryggare gång- och cykelstråk.

Det är många som ska samsas i trafiken, som ska vistas och ta sig fram på en begränsad yta. Trafikåtgärder ska utgå ifrån att skapa säkerhet och framkomlighet. En kombination av regelverk och marknadslösningar ska användas för att åstadkomma det.

Linköpings kommun täcker en stor yta. Det är av stor betydelse för stadens attraktivitet att det är enkelt att ta sig till och från centrum med bil, eftersom bilen är och fortsättningsvis kommer vara en viktig del i trafiksystemet.

Linköping har en underhållsskuld gentemot infrastrukturen som måste arbetas ifatt. I en växande kommun krävs ständigt ny och förbättrad infrastruktur vilket kan komma att påverka invånarna med vägarbeten eller dylikt. Däremot ska dessa genomföras på ett sätt som minimerar inverkan på invånarnas vardag.

 

Linköpings flygplats fyller en viktig funktion för människor och företag i kommunen. Den klimatsmarta flygtrafiken som drivs med biobränsle och framtida elflygplan kommer att vara en väldigt viktig del av landets transportinfrastruktur. Linköping är Sveriges flyghuvudstad med egen flygplats, flygindustri, helikopterflottilj, flygskola, flygvapenmuseum mm. Vi slår vakt om detta och vill utveckla vårt flygkluster vidare.

I vårt Linköping vill vi:

  • bygga ut laddinfrastrukturen för elfordon
  • ha fler tillgängliga och tryggare gång- och cykelstråk,
  • förbättrad tillgänglighet på kommunens befintliga gång- och cykelvägar,
  • utökat underhåll av kommunens infrastruktur,
  • förbättra infrastrukturen för elsparkscyklar,
  • arbeta för att genom elektrifiering och använda tyst asfalt minska buller på bostadsgator,
  • värna Linköpings flygplats.