Se alla

Kultur och demokrati

Tankens och ordets frihet är grunden i liberal kulturpolitik. Vår uppgift är inte att styra kulturen, utan att förbättra förutsättningarna för det konstnärliga skapandet och för den enskildes bildning. I Linköpings kommun ska vi alla kunna känna att vi är del av ett gemensamt samhälle med tillgång till ett gemensamt kulturliv, men också med möjlighet att utveckla våra egna kulturella särarter. Vi vill se en fri och självständig rörelse som fostrar människor i demokratiska värderingar

I ett samhälle i kulturell blomstring skapas kulturen på enskilda individers initiativ, samtidigt som kommunen kan stödja genom utbildning och verksamhetsbidrag. Kommunens roll är att underlätta och stödja kreativa individer och grupper som skapar Linköpings kulturella miljö.

För att Linköping ska vara en attraktiv kommun att bo i behöver det finnas ett levande kulturliv. Det ska finnas ett stort utbud att välja på för den som vill ta del av musik, konst och teater, samtidigt som det ska finnas en bra tillgång till kulturskola och bibliotek. Linköpings främsta styrka på kulturområdet är de många kulturintresserade och aktiva Linköpingsborna.

I vårt Linköping vill vi:

  • ge fler barn och unga möjligheten att delta i Kulturskolans verksamheter,
  • skapa långsiktiga förutsättningar för det fria kulturlivet att producera kultur med kommunens stöd genom bl.a. möjlighet att söka bidrag till olika event,
  • skapa fler scener för evenemang så Linköping blir mer levande för såväl Linköpingsbor som besökare,
  • utveckla Gamla Linköping till en naturlig mötesplats för Linköpingsborna,
  • fortsätta arbetet med att utveckla besöksnäringen till våra kulturhistoriska miljöer genom en mer utvecklad samverkansmodell och samfinansiering,
  • ge förutsägbara och rättvisa förutsättningar för de regionala kulturinstitutionerna och lokala kulturarrangörer genom ett transparant och tydligt stödsystem för hyra av scener och arenor,
  • införa ett ungdomsråd,
  • värna och utveckla biblioteken.

Vill du läsa mer om vad vi i Liberalerna Linköping vill? Klicka i så fall här.