Se alla

Ett tryggare Linköping

Kriminaliteten i Linköping har ökat de senaste åren. Polisen är underbemannad och har ingen möjlighet att vara på plats överallt, samtidigt. Vi har det senaste året sett dödsskjutningar och grova överfall. Detta är helt oacceptabelt.

Många brott som begås av ungdomar sker mot andra barn och ungdomar. Alla barn ska växa upp utan att utsättas för brott eller själva hamna i kriminalitet. Samhället får betala ett högt pris för rån, inbrott, klotter, missbruk och misshandel. Inte minst drabbas också ett stort antal brottsoffer som förutom materiella skador under lång tid känner stor otrygghet, i många fall är de drabbade ungdomar. Men det drabbar också ungdomarna som begår brotten i form av utanförskap och stora svårigheter att komma tillbaka in i samhället.

I vårt Linköping vill vi:

 • att kommunen, i nära samverkan med andra, arbetar aktivt med brottsförebyggande åtgärder,
 • tränga tillbaka och motverka våld, kriminalitet och gängbildning genom nära samverkan mellan polis, skola, kultur och fritid, socialtjänst och civilsamhällets aktörer,
 • inte ha några utsatta områden i Linköping,
 • stärka upp socialtjänsten,
 • förbättra stöd till brottsoffer,
 • verka för ett ökat föräldraansvar,
 • att det, i den mån det går, ska kosta den enskilde ekonomiskt att exempelvis begå skadegörelse,
 • ha kommunala ordningsvakter under vissa tider på platser där människor upplever otrygghet,
 • ha möjlighet att använda kameraövervakning mer permanent i områden som är särskilt utsatta för brottslighet.
 • stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och våldsbejakande extremism,
 • tillföra ekonomiska medel så att kvinnojourernas viktiga arbete kan fortsätta och utvecklas,
 • införa Lex Lotta-hus som ska vara en trygg miljö för våldsutsatta personer som är i centrum för utredningsprocessen,
 • ha en väl fungerande avhopparverksamhet.