Se alla

Utveckla Linköpings tätorter och landsbygd

Linköpings tätorter och landsbygd är en stor tillgång i Linköpings kommun. Här finns närhet mellan människor och en attraktiv natur. Den styrka som det innebär att trivas i sin hemort vill vi liberaler bygga vidare på. Den natur som omger och finns i tätorter kan komma alla till del om kommunen lyfter fram den i sin marknadsföring. Vi vill också att kommunen blir bättre på att ha dialog med invånarna och exempelvis träffar representanter från de lokala föreningarna för att bli uppdaterade på de behov och idéer som finns.

De flesta känner sig trygga i sitt närområde men otryggheten existerar även här. En hel del skadegörelse och inbrott får stora konsekvenser för tryggheten. Liberalerna vill därför se en högre närvaro av polisen samt årlig medborgardialog med dem. Detta tror vi skapar större förståelse för hur medborgarna upplever verkligheten. Många ideella krafter är engagerade i olika former av förebyggande arbete och detta förtjänar uppskattning och beröm.

Liberalerna föreslår en budget kopplad till geografiska utskotten. Pengarna kan användas till exempelvis renovering av den lokala lekparken eller till andra ändamål som kan förgylla tillvaron för invånarna. Inget byråkratiskt krångel.

 

I vårt Linköping vill vi:

  • att kommunen utvecklar dialogen med tätorterna och har regelbunden kontakt med det lokala föreningslivet,
  • verka för goda kommunikationer,
  • anordna trygga pendlar- och cykelparkeringar,
  • att alla ska ha tillgång till bredbandsfiber,
  • öka medborgarinflytandet genom att inrätta en lokal medborgarbudget kopplat till geografiska utskotten vars syfte att förverkliga lokala initiativ,