Se alla

Våra gemensamma pengar

Att ha ett jobb och kunna ta ansvar för sin egen ekonomi är grunden för ett självständigt liv. Det är genom att människor jobbar och betalar skatt som Linköping får råd med en bra skola, omsorg och annan välfärd.

Linköping ska vara en kommun där alla kan förbättra sina livschanser och där välfärden håller högsta kvalitet och är tillgänglig för alla på lika villkor. Ökad tillväxt är helt avgörande för en stark välfärd, därför måste fler Linköpingsbor komma i arbete, skattekraften stärkas och fler ska få möjlighet att investera i Linköping framtid.

I vårt Linköping vill vi:

  • att kommunalskatten ska vara oförändrad,
  • att vi är ansvarsfulla med skattebetalarnas pengar,
  • prioriterar vi kommunens kärnverksamhet,
  • främja kommunsamverkan mellan kommunalt ägda bolag i regionen,
  • förbättra styrningen av kommunala bolag,
  • säkerställa god kvalité i kommunens verksamhet i egna bolag,
  • ge medborgarna tidsvinst genom snabbare kommunal service.