Se alla

Leva livet hela livet

Alla har rätt till en bra ålderdom. Till följd av den medicinska utvecklingen och förbättrade levnadsförhållanden har befolkningen ett allmänt förbättrat hälsoläge. Delvis som ett resultat av detta lever vi längre, det ställer växande krav på äldreomsorgen. Kommunen ska visa äldre som behöver hjälp respekt för deras behov, livsval och intressen. Individens behov av service och omsorg, rätt att välja och rätt till själv-bestämmande ska ställas i centrum. En fast omsorgskontakt i hemtjänsten är viktigt både för dem som får hemtjänst och för att öka attraktiviteten och kompetensen i yrket

Vi vill säkerställa en värdig vård och omsorg av våra äldre, det är en av välfärdens viktigaste uppgifter. Respekten och statusen för arbetet i äldreomsorgen måste därför höjas. Vi vill ge personalen bättre förutsättningar så att de vill stanna kvar i sitt arbete. Statusen att arbeta i äldreomsorgen ska höjas genom bland annat satsningar på arbetsmiljön, kompetens- och ledarskapsutveckling.

I vårt Linköping vill vi:

 • satsa på förbättrad arbetsmiljö och kompetens- och ledarskapsutveckling för personalen,
 • driva äldres rätt till plats på äldreboenden,
 • inrätta fler trygghetsboenden och vårdbostäder,
 • göra satsningar som gör människor självständiga längre, med hjälp av ny teknik,
 • skapa möjligheter för fler som vill hjälpa till på ideell basis,
 • bygga tillagningskök på kommunens samtliga boenden där det är möjligt att garantera goda och näringsrika måltider,
 • införa en uppsökandeverksamhet för att motverka ofrivillig ensamhet,
 • att hundar ska användas i demensboenden och i rehabiliteringen av personer med psykiska funktionshinder,
 • ska det finnas samarbete mellan kommunen, fastighetsägare, ideella organisationer m.fl. som kan tänkas bygga boende för årsrika,
 • underlätta bostadsanpassning så att fler kan bo kvar hemma långt upp i åren,
 • garantera kvalitén på kommunens äldreboende med hjälp av regelbundna uppföljningar och kontroller,
 • använda digitalisering inom äldreomsorgen för kvalitetshöjningar,
 • med Nära vård-konceptet möta den boende med ett färre antal personer från hemtjänsten,
 • förbättra demensvården,
 • inrätta ett aktivitetshus för äldre i Linköping.

 

Vill du läsa mer om vad vi i Liberalerna Linköping vill? Klicka i så fall här